O firme

Spoločnosť GIMAX od 1.1.2014 zabezpečuje outsourcing logistických služieb pre spoločnosti Continental Matador Rubber a Continental Matador Truck Tires v sklade hotových výrobkov.

Pružne reagujeme na požiadavky zákazníka. Personálne a technické kapacity upravujeme na základe denne sa meniacich potrieb. Neustálym procesom zlepšovania sa nám podarilo výrazne zvýšiť kvalitu poskytovaných logistických služieb.

Outsourcingom logistických služieb sme v skladoch kompletne nahradili zastaralú manipulačnú techniku a nahradili sme ich novou špičkovou technikou vybavenou fleet management systémom. Vďaka nemu sledujeme priebeh a vyťaženie techniky v rámci procesov.

Vďaka online prepojenie WMS má zákazník prehľad o disponibilite zásob.